Ansvarsfraskrivelse

ANSVARSFRASKRIVELSE

Sidst opdateret 17. juli 2023


ANSVARSFRASKRIVELSE AF HJEMMESIDE

Oplysningerne leveret af Solawave Inc ("vi", "os" eller "vores") på https://www.solawave.co (det "Site") er kun til generelle informationsformål. Alle oplysninger vedr siden er givet i god tro, men vi giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, gyldigheden, pålideligheden, tilgængeligheden eller fuldstændigheden af ​​nogen information på siden. vi har under ingen omstændigheder noget ansvar over for dig for tab eller skader af nogen art opstået som følge af brugen af SIDEN Eller afhængighed af enhver information, der er givet om SIDEN. din brug af SIDEN Og din afhængighed af enhver information om SIDEN Er udelukkende på eget ansvar.

Eksterne links ansvarsfraskrivelse

Siden kan indeholde (eller du kan blive sendt igennem siden) links til andre websteder eller indhold, der tilhører eller stammer fra tredjeparter eller links til websteder og funktioner i bannere eller anden reklame. Sådanne eksterne links bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, tilstrækkelighed, gyldighed, pålidelighed, tilgængelighed eller fuldstændighed af os. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NØJAGTIGHED ELLER PÅLIDELIGHED AF NOGEN OPLYSNING UDBYT AF TREDJEPARTSWEBSTEDER, SOM ER LINKET GENNEMMET WEBSTEDET ELLER NOGEN WEBSTED ELLER EN ANDEN ANNONCELÆNKNING. VI VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR OVERVÅGNING AF NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER.

PROFESSIONEL ANSVARSFRASKRIVELSE

Siden kan og indeholder ikke medicinsk/sundhed råd. Det medicinsk/sundhed oplysninger gives kun til generelle informations- og uddannelsesformål og er ikke en erstatning for professionel rådgivning. Derfor opfordrer vi dig til at rådføre dig med de relevante fagfolk, før du tager nogen handlinger baseret på sådanne oplysninger. Vi giver ikke nogen form for medicinsk/sundhed råd. Brugen eller tilliden til enhver information indeholdt på SIDEN Er udelukkende på eget ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Siden kan indeholde udtalelser fra brugere af vores produkter og/eller tjenester. Disse udtalelser afspejler sådanne brugeres virkelige oplevelser og meninger. Oplevelserne er dog personlige for de pågældende brugere og er ikke nødvendigvis repræsentative for alle brugere af vores produkter og/eller tjenester. Vi påstår ikke, og du skal ikke antage, at alle brugere vil have de samme oplevelser. DINE INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE. 

Udtalelserne på webstedet indsendes i forskellige former, såsom tekst, lyd og/eller video, og gennemgås af os, før de offentliggøres. De vises på webstedet ordret som angivet af brugerne, bortset fra korrektion af grammatik eller tastefejl. Nogle udtalelser kan være blevet forkortet for kortheds skyld, hvor den fulde udtalelse indeholdt uvedkommende oplysninger, der ikke er relevante for offentligheden.

Synspunkterne og meningerne i udtalelserne tilhører udelukkende den enkelte bruger og afspejler ikke vores synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brugere, der giver udtalelser, og brugere bliver ikke betalt eller på anden måde kompenseret for deres udtalelser.

Udtalelserne på webstedet er ikke beregnet til, og skal heller ikke opfattes som påstande om, at vores produkter og/eller tjenester kan bruges til at diagnosticere, behandle, lindre, helbrede, forebygge eller på anden måde bruges til enhver sygdom eller medicinsk tilstand. Ingen vidnesbyrd er blevet klinisk bevist eller evalueret.